F

Rad dvostrukog visokog štapića


U lijevom gornjem uglu je znak za heklanje ovog boda.
Dvostruki visoki štapić radimo tako što na iglu namotamo dvije niti konca kao  na slici. Zatim iglom ubadamo u nit donjeg reda ( u lančić ili u vrh donjeg štapića) i hvatamo novu nit konca i izvlačimo je naprijed. Sada na igli imamo četiri niti konca. Namotajemo novu nit koncai nju provlačimo kroz dvije niti, tako da su nam sada na igli tri niti.
Opet uzimamo novu nit konca na iglu i ponovo provlačimo kroz dvije slijedeće niti. Na igli su nam dvije niti konca i dodajemo ponovo novu nit. Sada tu novu nit konca provlačimo kroz dvije preostale niti i na igli je samo jedna nit.Uradili smo dvostruki visoki štapić. Slijedeći radimo identično.
Za najveći dio šema već ste sposobni za heklanje. Nema komentara:

Objavi komentar